Nieuws


Boek  Het paard als leermeester op Post HBO opleiding Paard en Hulpverlening

NHL Hogeschool, Leeuwarden

cover boek het paard als leermeester

Op de post HBO opleiding Paard en Hulpverlening is het boek Het paard als leermeester een onderdeel van het onderwijsaanbod.

Dit boek ziet Josien Willemsen –  opleidingscoördinator, methodiekdocent en verbonden aan deze opleiding-  als basis.

‘Dit boek, met het eerste onderzoek in Nederland over wat er bestaat, én de indeling van vormen blijf ik als basis nemen voor dit begrip.

‘Studenten moeten begrijpen hoe de paardenhulpverlening gezien kan worden in zijn ontwikkeling, herkomst en daardoor ook in verschillende vormen voorkomt. Verschil in opleidingsachtergrond van de hulpverleners maakt verschil in hoe de hulpverlening gezien kan worden: als therapie, als fijne activiteit met therapeutische waarde, als hulpmiddel in de ontwikkeling, als een spiritueel (her)ontwaken. En daarbij met veel aandacht voor hoe paarden verschillende vormen wellicht kunnen beleven en hoe je ze als mens kunt ondersteunen.’

De paardentrainingen zijn op locaties verspreid over het land. Het betreft een brede opleiding op hoog niveau, kiest geen methode, theoretisch en praktisch, geeft inzicht en achtergrond, stimuleert eigen groei en laat de eigen visie op het werk ontwikkelen.

sophie voltige

Òntspannen op een Scottish Highland Pony van stal Manoah in Polen. In dit boek aandacht aan de therapeutische capaciteiten van dit sterke ras.

Module 1: Werken met paarden, training: leren werken met lichaamstaal, gevoel en intuitie, leren werken in de therapeutische driehoek, met paarden en materiaal, leren (weinig) vragen te stellen maar wel de emoties te benoemen. Onderliggende methodes: oplossingsgericht, lichaamsgericht, systeemgericht en ervarend leren.

Module 2: Kennismaking met 4 methoden van paardenhulpverlening: HEAL methode, docent Maaike Goedhart-de Hoop. Werken met metaforen, ontwikkeld vanuit EAGALA, docent Anneke Hamstra. Systemisch werken, familieopstellingen met paarden, docent Josien Willemsen. The horseboy methode, docent Carola Beekman, werken met en op het paard ontwikkeld voor het werken met kinderen met autisme. Zooantropologie, de wetenschap gericht op de dier-mens relatie, learning animals, José en Francesco De Giorgio. Excursie Nederlandse paarden in het wild levend bij slot Loevestein, docent: Tanja de Bode.
Zes zaterdagen (+-790 eu)

ERic_Laarakker
Eric Laarakker, dierenarts en kritisch pleitbezorger voor het welzijn van paarden benoemt in dit boek aan welke eisen een paard zou moeten voldoen, afhankelijk van de therapeutische setting.

Module 3: Kennislijn 1, Ethiek en dierethiek. Kennislijn 2 Paardengedrag, training en natuurlijk gedrag. Docenten: drs Jeanette Hartman, Monya Spijkhoven en Josien Willemsen. Integrale lijn, werkcolleges theorie, werken in intervisiegroepjes, onderlinge intervisie en werken met elkaars paarden en thuis met eigen oefenclienten. Begeleiding eindproduct: Het persoonlijke visiestuk. Docent: Josien Willemsen. (Kosten: +_1350 euro.)

Negen maandelijkse donderdagavonden van 6 tot 9 uur.
Lestijden totale opleiding: 2 maal per maand, 1 donderdagavond NHL, 1 zaterdag op locatie. Duur: 10 maanden.
Toelating: relevant HBO hulpverleningsdiploma, ruime paardenervaring, een paard om mee te oefenen. (paarden hoeven nooit mee!)Toelatingsprocedure en advies: 100 euro

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Een intakeassessment is mogelijk waarin je via een portfolio aantoont de competenties van een bachelor HBO hulpverlening te beheersen. Kosten daarvan 200 euro.
Module 3 is alleen te volgen in combinatie met module 1 en 2 en geeft na het behalen recht op het eindcertificaat Post HBO Paard en hulpverlening van de NHL.
Vrijstellingen voor module 1 en 2 zijn mogelijk door aantoonbaar eerder gevolgde trainingsdagen bij de verschillende docenten met gelijkwaardige inhoud en niveau.

Persoonlijk advies of vragen? 

Voor vragen over de opleiding kun je terecht bij: Josien Willemsen (Hulpverleningspraktijk De Vrije Teugel)

058 251 2345/ of kenniscentrum.zwo@nhl.nl/ info@nhl.nl